Práce v oblasti katastru nemovitostí

- Geometrické plány

- Vytýčení vlastnické hranice

 

Práce v oblasti inženýrské geodézie

- Vytýčení stavby

- Práce v průběhu stavby

- Zaměření stavby po dokončení

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Digitální mapy

- Příprava pro projekty

- Mapové podklady

- Inženýrské sítě

 

Další práce

- Kopie geometrických plánů 

- Poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí